Chocolates Leonidas | Tutti Frutti

Tutti Frutti

Marzipan with pieces of candied fruit: melon and orange